پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:02

تهران – ایرنا – شیخ محمدالصباح السالم الصباح وزیر امور خارجه سابق کویت و از چهره های برجسته و نزدیک به حاکمیت این کشور خواستار گفتگو و مذاکره کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ایران درباره مسائل منطقه ای شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk – hdvkh – ado lplnhgwfhp hgshgl hgwfhp Ucdv hlUv ohvOi shfr ;Udj U hc Iivi ihd fvOsji U kcnd; fi ph;ldj hdk ;aUv oUhsjhv 'tj'U U lbh;vi ;aUvihd uvfd pUci ogdO thvs U hdvhk nvfhvi lshmg lkxri hd an. lrhl ;Udjd oUhsjhv 'tj U'Ud ;aUvihd aUvhd il;hvd ogdO thvs fh hdvhk an jivhk – hdvkh – ado lplnhgwfhp hgshgl hgwfhp Ucdv hlUv ohvOi shfr ;Udj U hc Iivi ihd fvOsji U kcnd; fi ph;ldj hdk ;aUv oUhsjhv 'tj'U U lbh;vi ;aUvihd uvfd pUci ogdO thvs U hdvhk nvfhvi lshmg lkxri hd an.

تصویر خبر
مقام-کویتی-خواستار-گفت-وگوی-کشورهای-شورای-همکاری-خلیج-فارس-با-ایران-شد