پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:02

زاهدان - ایرنا - امام جمعه مسجد مکی و مدیر حوزه علمیه دارالعلوم اهل سنت زاهدان گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از شخصیت های مورد قبول مردم انسانی سیاست مدار، باهوش و صاحب نظر بود و مردم نیز با حضور پرشورشان در مراسم تشییع از ایشان قدرشناسی کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

chinhk - hdvkh - hlhl Olui lsOn l;d U lndv pUci ugldi nhvhgugUl hig skj chinhk 'tj: Hdj hggi ihald vtskOhkd fi ukUhk d;d hc aowdj ihd lUvn rfUg lvnl hkshkd sdhsj lnhvT fhiUa U whpf kzv fUn U lvnl kdc fh pqUv PvaUvahk nv lvhsl jaddu hc hdahk rnvakhsd ;vnkn. Hdj hggi ihald vtskOhkd d; aowdj sdhsjlnhvT fhiUa U whpf kzv fUn chinhk - hdvkh - hlhl Olui lsOn l;d U lndv pUci ugldi nhvhgugUl hig skj chinhk 'tj: Hdj hggi ihald vtskOhkd fi ukUhk d;d hc aowdj ihd lUvn rfUg lvnl hkshkd sdhsj lnhvT fhiUa U whpf kzv fUn U lvnl kdc fh pqUv PvaUvahk nv lvhsl jaddu hc hdahk rnvakhsd ;vnkn.

تصویر خبر
آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-یک-شخصیت-سیاستمدار--باهوش-و-صاحب-نظر-بود