پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:03

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن بیان اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در زمان اوج جنگ اقدام به تاسیس دانشگاه‌ آزاد کرد، گفت: قطعا آیندگان بیشتر به ابعاد وجودی او پی خواهند برد زیرا آیت‌الله هاشمی محور وحدت بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk nhkaOUdd U tvik'd nhka'hi Hchn hsghld qlk fdhk hdk;i Hdj‌hggi ihald vtskOhkd nv clhk hUO Ok' hrnhl fi jhsds nhka'hi‌ Hchn ;vnT 'tj: rxuh Hdkn'hk fdajv fi hfuhn UOUnd hU Pd oUhikn fvn cdvh Hdj‌hggi ihald lpUv Upnj fUn. Hdj‌hggi ihald lpUv Upnj fUn/ nhka'hi Hchn luOci ihald vtskOhkd fUn luhUk nhkaOUdd U tvik'd nhka'hi Hchn hsghld qlk fdhk hdk;i Hdj‌hggi ihald vtskOhkd nv clhk hUO Ok' hrnhl fi jhsds nhka'hi‌ Hchn ;vnT 'tj: rxuh Hdkn'hk fdajv fi hfuhn UOUnd hU Pd oUhikn fvn cdvh Hdj‌hggi ihald lpUv Upnj fUn.

تصویر خبر
آیت-الله-هاشمی-محور-وحدت-بود--دانشگاه-آزاد-معجزه-هاشمی-رفسنجانی-بود