پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:03

استاندار خراسان جنوبی گفت: روحانیون و مردم تلاش کنند تا چهره نفاق و دورویی از جامعه رخت ببندد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hsjhknhv ovhshk OkUfd 'tj: vUphkdUk U lvnl jgha ;kkn jh Iivi kthr U nUvUdd hc Ohlui voj ffknn. vUphkdUk jgha ;kkn Iivi kthr U nUvUdd hc Ohlui voj ffknn hsjhknhv ovhshk OkUfd 'tj: vUphkdUk U lvnl jgha ;kkn jh Iivi kthr U nUvUdd hc Ohlui voj ffknn.

تصویر خبر
روحانیون-تلاش-کنند-چهره-نفاق-و-دورویی-از-جامعه-رخت-ببندد
برچسب های مرتبط: