پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:03

ترخیص‌کار محموله قاچاق ١٥٠ تنی موز قصد داشت تا با شیوه‌های متقلبانه، حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت نکند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jvodw‌;hv lplUgi rhIhr ١٥٠ jkd lUc rwn nhaj jh fh adUi‌ihd ljrgfhkiT prUr U uUhvq 'lv;d vh Pvnhoj k;kn. Paj‌Pvni jUrdt lplUgi ۱۵۰jkd lUc rhIhr jvodw‌;hv lplUgi rhIhr ١٥٠ jkd lUc rwn nhaj jh fh adUi‌ihd ljrgfhkiT prUr U uUhvq 'lv;d vh Pvnhoj k;kn.

تصویر خبر
پشت-پرده-توقیف-محموله-۱۵۰تنی-موز-قاچاق
برچسب های مرتبط: