پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:03

ارومیه-مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: با توجه به گستردگی، حجم کار، وسعت مجموعه و حساسیت تزیینات پیش‌بینی می‌شود کار مرمت باغچه جوق دو سال به طول انجامد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvUldi-lndv;g ldvhe tvik'dT wkhdu‌nsjd U 'vna'vd HbvfhdOhk yvfd 'tj: fh jUOi fi 'sjvn'dT pOl ;hvT Usuj lOlUui U pshsdj jcddkhj Pda‌fdkd ld‌aUn ;hv lvlj fhyIi OUr nU shg fi xUg hkOhln. lvlj ;ho lUci fhyIi OUr ۲ shg xUg ld‌;an hvUldi-lndv;g ldvhe tvik'dT wkhdu‌nsjd U 'vna'vd HbvfhdOhk yvfd 'tj: fh jUOi fi 'sjvn'dT pOl ;hvT Usuj lOlUui U pshsdj jcddkhj Pda‌fdkd ld‌aUn ;hv lvlj fhyIi OUr nU shg fi xUg hkOhln.