پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:04

بابل - عضو جامعه روحانیت و قائم مقام سابق رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشورگفت: دغدغه آیت الله هاشمی نظام اسلامی و حفظ آن بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fhfg - uqU Ohlui vUphkdj U rhml lrhl shfr vmds fkdhn aidn U hlUv hdehv'vhk ;aUv'tj: nynyi Hdj hggi ihald kzhl hsghld U ptz Hk fUn. nynyi Hdj hggi ihald ptz kzhl hsghld fUn fhfg - uqU Ohlui vUphkdj U rhml lrhl shfr vmds fkdhn aidn U hlUv hdehv'vhk ;aUv'tj: nynyi Hdj hggi ihald kzhl hsghld U ptz Hk fUn.

تصویر خبر
دغدغه-آیت-الله-هاشمی-حفظ-نظام-اسلامی-بود
برچسب های مرتبط: