پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:07

بعد از مائده برهانی، زینب گیوه امروز(پنجشنبه) راهی بلغارستان می‌شود تا به عنوان دومین لژیونر والیبال بانوان ایران، با تیم شومن کلاب قرارداد امضا کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fun hc lhmni fvihkdT cdkf 'dUi hlvUc(PkOakfi) vhid fgyhvsjhk ld‌aUn jh fi ukUhk nUldk gCdUkv Uhgdfhg fhkUhk hdvhkT fh jdl aUlk ;ghf rvhvnhn hlqh ;kn. nUldk gCdUkv Uhgdfhg fhkUhk hdvhkY cdkf 'dUi hlvUc vhid fgyhvsjhk ld‌aUn fun hc lhmni fvihkdT cdkf 'dUi hlvUc(PkOakfi) vhid fgyhvsjhk ld‌aUn jh fi ukUhk nUldk gCdUkv Uhgdfhg fhkUhk hdvhkT fh jdl aUlk ;ghf rvhvnhn hlqh ;kn.

تصویر خبر
دومین-لژیونر-والیبال-بانوان-ایران--زینب-گیوه-امروز-راهی-بلغارستان-می-شود
برچسب های مرتبط: