پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:07

شهردار منطقه ۱۸ تهران با ابراز رضایتمندی از اجرای فاز اول طرح ساماندهی بازارآهن و یراق آلات شادآباد، از انجام فاز تکمیلی این طرح بزرگ طی روزهای آتی خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

aivnhv lkxri ۱۸ jivhk fh hfvhc vqhdjlknd hc hOvhd thc hUg xvp shlhknid fhchvHik U dvhr Hghj ahnHfhnT hc hkOhl thc j;ldgd hdk xvp fcv' xd vUcihd Hjd ofv nhn. hOvhdd ank thc hUg xvp shlhknid fhchv Hik U dvhr aivnhv lkxri ۱۸ jivhk fh hfvhc vqhdjlknd hc hOvhd thc hUg xvp shlhknid fhchvHik U dvhr Hghj ahnHfhnT hc hkOhl thc j;ldgd hdk xvp fcv' xd vUcihd Hjd ofv nhn.

تصویر خبر
اجرایی-شدن-فاز-اول-طرح-ساماندهی-بازار-آهن-و-یراق
برچسب های مرتبط: