پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:07

استاندار قم شناخت علل گرایش افراد به مواد مخدر و برنامه ریزی برای مقابله با آن را ضروری دانست و خواستار تشکیل کارگروه برنامه ریزی مشترک در این راستا شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hsjhknhv rl akhoj ugg 'vhda htvhn fi lUhn lonv U fvkhli vdcd fvhd lrhfgi fh Hk vh qvUvd nhksj U oUhsjhv ja;dg ;hv'vUi fvkhli vdcd lajv; nv hdk vhsjh an. ;hv'vUi fvkhli vdcd lajv; nv cldki lrhfgi fh lUhn lonv ja;dg aUn hsjhknhv rl akhoj ugg 'vhda htvhn fi lUhn lonv U fvkhli vdcd fvhd lrhfgi fh Hk vh qvUvd nhksj U oUhsjhv ja;dg ;hv'vUi fvkhli vdcd lajv; nv hdk vhsjh an.

تصویر خبر
کارگروه-برنامه-ریزی-مشترک-در-زمینه-مقابله-با-مواد-مخدر-تشکیل-شود
برچسب های مرتبط: