پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:07

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف سه کیلو هروئین و یک کیلو تریاک در یک عملیات ضربتی، توسط پلیس این شهرستان خبرداد.

tvlhkni hkjzhld aivsjhk ;vlhkahi hc ;at si ;dgU ivUmdk U d; ;dgU jvdh; nv d; ulgdhj qvfjdT jUsx Pgds hdk aivsjhk ofvnhn. hkinhl fhkn jUcdu lUhn lonv wkujd nv ;vlhkahi tvlhkni hkjzhld aivsjhk ;vlhkahi hc ;at si ;dgU ivUmdk U d; ;dgU jvdh; nv d; ulgdhj qvfjdT jUsx Pgds hdk aivsjhk ofvnhn.

تصویر خبر
انهدام-باند-توزیع-مواد-مخدر-صنعتی-در-کرمانشاه
برچسب های مرتبط: