پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:08

گرگان- پژوهشگر دینی و مشاور عالی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: آیت الله هاشمی همواره تاکید داشتند که باید از انقلاب و رهبر معظم انقلاب پشتیبانی کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

'v'hk- PCUia'v ndkd U lahUv uhgd lvpUl Hdj hggi ihald vtskOhkd 'tj: Hdj hggi ihald ilUhvi jh;dn nhajkn ;i fhdn hc hkrghf U vifv luzl hkrghf Pajdfhkd ;vn. jh;dn Hdj hggi ihald Pajdfhkd hc vifv luzl hkrghf fUn 'v'hk- PCUia'v ndkd U lahUv uhgd lvpUl Hdj hggi ihald vtskOhkd 'tj: Hdj hggi ihald ilUhvi jh;dn nhajkn ;i fhdn hc hkrghf U vifv luzl hkrghf Pajdfhkd ;vn.