پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:08

بیرجند- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی از آب‌رسانی سیار به ۴۴۲ روستای استان خبر داد و گفت: برای کمک به روستاییان نهضت آب‌رسانی به روستاها با کمک خیران را ایجاد کنیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fdvOkn- lndvuhlg av;j Hf U thqghf vUsjhdd ovhshk OkUfd hc Hf‌vshkd sdhv fi ۴۴۲ vUsjhd hsjhk ofv nhn U 'tj: fvhd ;l; fi vUsjhddhk kiqj Hf‌vshkd fi vUsjhih fh ;l; odvhk vh hdOhn ;kdl. Hf‌vshkd sdhv fi ۴۴۲ vUsjhd ovhshk OkUfd/odvhk Phd‌;hv fdhdkn fdvOkn- lndvuhlg av;j Hf U thqghf vUsjhdd ovhshk OkUfd hc Hf‌vshkd sdhv fi ۴۴۲ vUsjhd hsjhk ofv nhn U 'tj: fvhd ;l; fi vUsjhddhk kiqj Hf‌vshkd fi vUsjhih fh ;l; odvhk vh hdOhn ;kdl.

تصویر خبر
آب-رسانی-سیار-به-۴۴۲-روستای-خراسان-جنوبی-خیران--پای-کار-بیایند
برچسب های مرتبط: