پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:09

سرمربی تیم فوتبال سایپا تأکید کرد، تیمش از ابتدای لیگ برتر قرعه خوبی نداشته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svlvfd jdl tUjfhg shdPh jN;dn ;vnT jdla hc hfjnhd gd' fvjv rvui oUfd knhaji hsj. tv;d: hc hfjnhd gd' rvui oUfd knhajdl svlvfd jdl tUjfhg shdPh jN;dn ;vnT jdla hc hfjnhd gd' fvjv rvui oUfd knhaji hsj.

تصویر خبر
فرکی--از-ابتدای-لیگ-قرعه-خوبی-نداشتیم
برچسب های مرتبط: