پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:09

فرمانده انتظامی کرمانشاه گفت: سه کیلو هروئین و یک کیلو تریاک در یک عملیات ضربتی، توسط پلیس شهرستان کرمانشاه کشف شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

tvlhkni hkjzhld ;vlhkahi 'tj: si ;dgU ivUmdk U d; ;dgU jvdh; nv d; ulgdhj qvfjdT jUsx Pgds aivsjhk ;vlhkahi ;at an. hkinhl fhkn jUcdu lUhn lonv wkujd nv ;vlhkahi tvlhkni hkjzhld ;vlhkahi 'tj: si ;dgU ivUmdk U d; ;dgU jvdh; nv d; ulgdhj qvfjdT jUsx Pgds aivsjhk ;vlhkahi ;at an.

تصویر خبر
انهدام-باند-توزیع-مواد-مخدر-صنعتی-در-کرمانشاه
برچسب های مرتبط: