پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:11

ساخت آدم برفی در نزدیکی مسیر یک قطار در آلمان، خسارتی 5 هزار یورویی به همراه داشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

shoj Hnl fvtd nv kcnd;d lsdv d; rxhv nv HglhkT oshvjd 5 ichv dUvUdd fi ilvhi nhaj. oshvj 5 ichv dUvUdd Hnl fvtd fi rxhv Hglhk shoj Hnl fvtd nv kcnd;d lsdv d; rxhv nv HglhkT oshvjd 5 ichv dUvUdd fi ilvhi nhaj.

تصویر خبر
خسارت-5-هزار-یورویی-آدم-برفی-به-قطار-آلمان
برچسب های مرتبط: