پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:11

خودروی پراید پس از برخورد با کامیون تریلی به داخل جوی آب سقوط کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

oUnvUd Pvhdn Ps hc fvoUvn fh ;hldUk jvdgd fi nhog OUd Hf srUx ;vn. srUx uOdf Pvhdn fi OUd Hf +jwhUdv oUnvUd Pvhdn Ps hc fvoUvn fh ;hldUk jvdgd fi nhog OUd Hf srUx ;vn.

تصویر خبر
سقوط-عجیب-پراید-به-جوی-آب--تصاویر
برچسب های مرتبط: