پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:11

بازیگران و عوامل فیلم سه بعدی «جنجال در عروسی» روز جمعه ۲۴ دی ماه ساعت ۱۸ در پردیس تماشا با مخاطبان به دیدن این فیلم می نشینند.

fhcd'vhk U uUhlg tdgl si fund KOkOhg nv uvUsdL vUc Olui ۲۴ nd lhi shuj ۱۸ nv Pvnds jlhah fh lohxfhk fi ndnk hdk tdgl ld kadkkn. jlhahd KOkOhg nv uvUsdL fh pqUv fhcd'vhk hdk tdgl fhcd'vhk U uUhlg tdgl si fund KOkOhg nv uvUsdL vUc Olui ۲۴ nd lhi shuj ۱۸ nv Pvnds jlhah fh lohxfhk fi ndnk hdk tdgl ld kadkkn.

تصویر خبر
تماشای--جنجال-در-عروسی--با-حضور-بازیگران-این-فیلم