پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:11

منابع امنیتی عراق از آزادسازی دو منطقه جدید به نام های سومر و ساهرون در موصل خبر دادند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lkhfu hlkdjd uvhr hc Hchnshcd nU lkxri Ondn fi khl ihd sUlv U shivUk nv lUwg ofv nhnkn. Hchnshcd lkhxr KsUlvL U KshivUkL nv lUwg lkhfu hlkdjd uvhr hc Hchnshcd nU lkxri Ondn fi khl ihd sUlv U shivUk nv lUwg ofv nhnkn.

تصویر خبر
آزادسازی-مناطق--سومر--و--ساهرون--در-موصل
برچسب های مرتبط: