پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:11

ساری - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات راهور از سوی کاربران ترافیک گفت: ۴۷ درصد از کشته‌شدگان حوادث رانندگی درون‌شهری استان مربوط به عابران پیاده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

shvd - vmds Pgds vhiklhdd U vhkkn'd lhcknvhk fh jN;dn fv vuhdj rUhkdk U lrvvhj vhiUv hc sUd ;hvfvhk jvhtd; 'tj: ۴۷ nvwn hc ;aji‌an'hk pUhne vhkkn'd nvUk‌aivd hsjhk lvfUx fi uhfvhk Pdhni hsj. ۴۷ nvwn jgthj vhkkn'd lhcknvhk lvfUx fi uhfvhk Pdhni hsj shvd - vmds Pgds vhiklhdd U vhkkn'd lhcknvhk fh jN;dn fv vuhdj rUhkdk U lrvvhj vhiUv hc sUd ;hvfvhk jvhtd; 'tj: ۴۷ nvwn hc ;aji‌an'hk pUhne vhkkn'd nvUk‌aivd hsjhk lvfUx fi uhfvhk Pdhni hsj.

تصویر خبر
۴۷-درصد-تلفات-رانندگی-مازندران-مربوط-به-عابران-پیاده-است
برچسب های مرتبط: