پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:11

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان کرمان گفت: مهم‌ترین وظیفه ما بیان خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی بدون نگاه سیاسی و به صورت هنرمندانه است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndv;g wnh U sdlhd lv;c hsjhk ;vlhk 'tj: lil‌jvdk Uzdti lh fdhk onlhj kzhl lrns OliUvd hsghld fnUk k'hi sdhsd U fi wUvj ikvlknhki hsj. lil‌jvdk Uzdti lh fdhk onlhj kzhl hsghld fnUk k'hi sdhsd hsj lndv;g wnh U sdlhd lv;c hsjhk ;vlhk 'tj: lil‌jvdk Uzdti lh fdhk onlhj kzhl lrns OliUvd hsghld fnUk k'hi sdhsd U fi wUvj ikvlknhki hsj.

تصویر خبر
مهم-ترین-وظیفه-ما-بیان-خدمات-نظام-اسلامی-بدون-نگاه-سیاسی-است
برچسب های مرتبط: