پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:11

رئیس جمعیت هلال احمر از تلاش ناجیان تیم امداد و نجات کوهستان این جمعیت جهت نجات کوهنورد لهستانی در ارتفاعات دماوند خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds Oludj ighg hplv hc jgha khOdhk jdl hlnhn U kOhj ;Uisjhk hdk Oludj Oij kOhj ;UikUvn gisjhkd nv hvjthuhj nlhUkn ofv nhn. ;UikUvn gisjhkd nv hvjthuhj nlhUkn kOhj dhtj vmds Oludj ighg hplv hc jgha khOdhk jdl hlnhn U kOhj ;Uisjhk hdk Oludj Oij kOhj ;UikUvn gisjhkd nv hvjthuhj nlhUkn ofv nhn.

تصویر خبر
کوهنورد-لهستانی-در-ارتفاعات-دماوند-نجات-یافت
برچسب های مرتبط: