پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:11

سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: بازی با پرسپولیس اولین بازی ما در نیم فصل دوم است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svlvfd jdl tUjfhg shdPh 'tj: fhcd fh PvsPUgds hUgdk fhcd lh nv kdl twg nUl hsj. tv;d: rvui oUfd knhajdl svlvfd jdl tUjfhg shdPh 'tj: fhcd fh PvsPUgds hUgdk fhcd lh nv kdl twg nUl hsj.

تصویر خبر
فرکی--قرعه-خوبی-نداشتیم
برچسب های مرتبط: