پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:12

تسنیم نوشت: سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری از ماموریت ویژه جبهه پیروان به اعضای جبهه برای انتخابات شورای شهر خبرداد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jskdl kUaj: sok'Ud Ofii PdvUhk ox hlhl U vifvd hc lhlUvdj UdCi Ofii PdvUhk fi huqhd Ofii fvhd hkjohfhj aUvhd aiv ofvnhn. sok'Ud Ofii PdvUhk: akhshdd U luvtd ۲۱ khlcn hkjohfhj aUvhd aiv nv Ogsi Hjd Ofii jskdl kUaj: sok'Ud Ofii PdvUhk ox hlhl U vifvd hc lhlUvdj UdCi Ofii PdvUhk fi huqhd Ofii fvhd hkjohfhj aUvhd aiv ofvnhn.

تصویر خبر
سخنگوی-جبهه-پیروان--شناسایی-و-معرفی-۲۱-نامزد-انتخابات-شورای-شهر-در-جلسه-آتی-جبهه
برچسب های مرتبط: