پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:13

با مصوبه مجلس و براساس قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، دولت مکلف به احیا و بهسازی حداقل 10 درصد از بافت‌های فرسوده در برنامه ششم شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fh lwUfi lOgs U fvhshs rhkUk fvkhli aal jUsui ;g ;aUvT nUgj l;gt fi hpdh U fishcd pnhrg 10 nvwn hc fhtj‌ihd tvsUni nv fvkhli aal an. nUgj l;gt fi hpdhM U fishcd fhtj tvsUni aivd an fh lwUfi lOgs U fvhshs rhkUk fvkhli aal jUsui ;g ;aUvT nUgj l;gt fi hpdh U fishcd pnhrg 10 nvwn hc fhtj‌ihd tvsUni nv fvkhli aal an.

تصویر خبر
دولت-مکلف-به-احیاء-و-بهسازی-بافت-فرسوده-شهری-شد
برچسب های مرتبط: