پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:14

فرمانده دریابانی استان بوشهر از کشف بیش از 898 میلیارد کالای قاچاق در بوشهر طی یک ماه گذشته خبرداد.

tvlhkni nvdhfhkd hsjhk fUaiv hc ;at fda hc 898 ldgdhvn ;hghd rhIhr nv fUaiv xd d; lhi 'baji ofvnhn. ;at fda hc 898 ldgdhvn ;hghd rhIhr nv fUaiv tvlhkni nvdhfhkd hsjhk fUaiv hc ;at fda hc 898 ldgdhvn ;hghd rhIhr nv fUaiv xd d; lhi 'baji ofvnhn.

تصویر خبر
کشف-بیش-از-898-میلیارد-کالای-قاچاق-در-بوشهر
برچسب های مرتبط: