پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:14

«فردوسی کوچولو» عنوان مجموعه‌ای با موضوعیت «حکیم ابوالقاسم فردوسی» است که ویژه خردسالان در دست نگارش است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

KtvnUsd ;UIUgUL ukUhk lOlUui‌hd fh lUqUudj Kp;dl hfUhgrhsl tvnUsdL hsj ;i UdCi ovnshghk nv nsj k'hva hsj. KtvnUsd ;UIUgULfvhd ovnshghk vhid fhchv ld aUn KtvnUsd ;UIUgUL ukUhk lOlUui‌hd fh lUqUudj Kp;dl hfUhgrhsl tvnUsdL hsj ;i UdCi ovnshghk nv nsj k'hva hsj.

تصویر خبر
-فردوسی-کوچولو-برای-خردسالان-راهی-بازار-می-شود
برچسب های مرتبط: