پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:15

اراک - ایرنا - جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: 82 کیلوگرم مواد مخدر در این شهرستان کشف و ضبط شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvh; - hdvkh - Ohkadk tvlhknid hkjzhld hsjhk lv;cd 'tj: 82 ;dgU'vl lUhn lonv nv hdk aivsjhk ;at U qfx an. 82 ;dgU'vl lUhn lonv nv hsjhk lv;cd ;at an hvh; - hdvkh - Ohkadk tvlhknid hkjzhld hsjhk lv;cd 'tj: 82 ;dgU'vl lUhn lonv nv hdk aivsjhk ;at U qfx an.

تصویر خبر
82-کیلوگرم-مواد-مخدر-در-استان-مرکزی-کشف-شد