پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:15

بوشهر-ایرنا- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: شهر بوشهر همراه با سه شهر یزد، شیراز و نیشابور در جمع شهرهای کسب عنوان پایتخت جهانی کتاب سال 2019 یونسکو قرار گرفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fUaiv-hdvkh- lndv;g tvik' U hvahn hsghld hsjhk fUaiv 'tj: aiv fUaiv ilvhi fh si aiv dcnT advhc U kdahfUv nv Olu aivihd ;sf ukUhk Phdjoj Oihkd ;jhf shg 2019 dUks;U rvhv 'vtj. fUaiv nv Olu Iihv khlcn hdvhkd ;sf ukUhk Phdjoj Oihkd ;jhf dUks;U fUaiv-hdvkh- lndv;g tvik' U hvahn hsghld hsjhk fUaiv 'tj: aiv fUaiv ilvhi fh si aiv dcnT advhc U kdahfUv nv Olu aivihd ;sf ukUhk Phdjoj Oihkd ;jhf shg 2019 dUks;U rvhv 'vtj.

تصویر خبر
بوشهر-در-جمع-چهار-نامزد-ایرانی-کسب-عنوان-پایتخت-جهانی-کتاب-یونسکو