پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:15

شماری از نمایندگان پارلمان ترکیه پس از شدت گرفتن بحث و جدلها درباره طرح افزایش اختیارات رئیس جمهور، بایکدیگر درگیر شند....

در حال دریافت متن کامل خبر...

alhvd hc klhdkn'hk Phvglhk jv;di Ps hc anj 'vtjk fpe U Ongih nvfhvi xvp htchda hojdhvhj vmds OliUvT fhd;nd'v nv'dv akn.... ;j; ;hvd klhdkn'hk nvfhvG hojdhvhj hvnUyhk +UdndU alhvd hc klhdkn'hk Phvglhk jv;di Ps hc anj 'vtjk fpe U Ongih nvfhvi xvp htchda hojdhvhj vmds OliUvT fhd;nd'v nv'dv akn....

تصویر خبر
کتک-کاری-نمایندگان-دربار--اختیارات-اردوغان--ویدیو
برچسب های مرتبط: