پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:17

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد از انهدام باند سارقان حرفه ای محتویات خودرو و کشف ۵۱ فقره سرقت خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

tvlhkni hkjzhld aivsjhk lghvn hc hkinhl fhkn shvrhk pvti hd lpjUdhj oUnvU U ;at ۵۱ trvi svrj ofv nhn. hkinhl fhkn shvrhk lpjUdhj oUnvU nv lghvn tvlhkni hkjzhld aivsjhk lghvn hc hkinhl fhkn shvrhk pvti hd lpjUdhj oUnvU U ;at ۵۱ trvi svrj ofv nhn.

تصویر خبر
انهدام-باند-سارقان-محتویات-خودرو-در-ملارد
برچسب های مرتبط: