پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:17

هفتاد و یکمین یارانه نقدی، ساعت ٢٤ روز یکشنبه هفته آینده واریز می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

itjhn U d;ldk dhvhki krndT shuj ٢٤ vUc d;akfi itji Hdkni Uhvdc ld aUn. svPvsjhk ohkUhv lkjzv dhvhki Ondn fhakn/Uhvdc dhvhki krndTd;akfi itjhn U d;ldk dhvhki krndT shuj ٢٤ vUc d;akfi itji Hdkni Uhvdc ld aUn.

تصویر خبر
سرپرستان-خانوار-منتظر-یارانه-جدید-باشند-واریز-یارانه-نقدی-یکشنبه
برچسب های مرتبط: