پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:17

بهارستان-فرماندار بهارستان گفت: طرح ها و پروژه های متعددی در ایام دهه مبارک فجر در شهرستان بهارستان افتتاح خواهد شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fihvsjhk-tvlhknhv fihvsjhk 'tj: xvp ih U PvUCi ihd ljunnd nv hdhl nii lfhv; tOv nv aivsjhk fihvsjhk htjjhp oUhin an. aivsjhk fihvsjhk nv hdhl nii tOv ahin htjjhp PvUCi ihd ljunnd hsj fihvsjhk-tvlhknhv fihvsjhk 'tj: xvp ih U PvUCi ihd ljunnd nv hdhl nii lfhv; tOv nv aivsjhk fihvsjhk htjjhp oUhin an.

تصویر خبر
شهرستان-بهارستان-در-ایام-دهه-فجر-شاهد-افتتاح-پروژه-های-متعددی-است