پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:17

شیراز- از خدمات علمی و پژوهشی فرج الله خداپرستی در «همایش ملی زبان و هویت» توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

advhc- hc onlhj ugld U PCUiad tvO hggi onhPvsjd nv Kilhda lgd cfhk U iUdjL jUsx Ucdv tvik' U hvahn hsghld jOgdg an. hc onlhj ugld tvO hggi onhPvsjd jrndv an/sund iknsi kUfi cfhk nhn advhc- hc onlhj ugld U PCUiad tvO hggi onhPvsjd nv Kilhda lgd cfhk U iUdjL jUsx Ucdv tvik' U hvahn hsghld jOgdg an.

تصویر خبر
از-خدمات-علمی-فرج-الله-خداپرستی-تقدیر-شد-سعدی-هندسه-نوبه-زبان-داد
برچسب های مرتبط: