پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:17

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تقویت زبان های قومی عاملی برای تعالی زبان فارسی و انسجام هویت ملی خواهد بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv tvik' U hvahn hsghld 'tj: jrUdj cfhk ihd rUld uhlgd fvhd juhgd cfhk thvsd U hksOhl iUdj lgd oUhin fUn. ptz iUdj lgd hdvhkT fv Phdi nU sjUk cfhk thvsd U jhvdo hsjUhv hsj Ucdv tvik' U hvahn hsghld 'tj: jrUdj cfhk ihd rUld uhlgd fvhd juhgd cfhk thvsd U hksOhl iUdj lgd oUhin fUn.

تصویر خبر
حفظ-هویت-ملی-ایران--بر-پایه-دو-ستون-زبان-فارسی-و-تاریخ-استوار-است
برچسب های مرتبط: