پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:17

شرکت پژو به تازگی اعلام کرده میزان فروش خودروهایش در سال ۲۰۱۶ میلادی، نزدیک به ۶ درصد افزایش پیدا کرده که علت اصلی آن، بازار خوب ایران و بهبود وضعیت بازارهای اروپا بوده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

av;j PCU fi jhc'd hughl ;vni ldchk tvUa oUnvUihda nv shg ۲۰۱۶ ldghndT kcnd; fi ۶ nvwn htchda Pdnh ;vni ;i ugj hwgd HkT fhchv oUf hdvhk U fifUn Uqudj fhchvihd hvUPh fUni hsj. fhchv oUnvUd hdvhk nUnsjd jpUdg tvhksi an! av;j PCU fi jhc'd hughl ;vni ldchk tvUa oUnvUihda nv shg ۲۰۱۶ ldghndT kcnd; fi ۶ nvwn htchda Pdnh ;vni ;i ugj hwgd HkT fhchv oUf hdvhk U fifUn Uqudj fhchvihd hvUPh fUni hsj.

تصویر خبر
بازار-خودروی-ایران-دودستی-تحویل-فرانسه-شد-
برچسب های مرتبط: