پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:17

سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: هفتاد و یکمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی ساعت 24 روز یکشنبه 26 دیماه واریز می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

shclhk intlknshcd dhvhki ih hughl ;vn: itjhn U d;ldk lvpgi hc Pvnhoj dhvhki krnd shuj 24 vUc d;akfi 26 ndlhi Uhvdc ld aUn. clhk Uhvdc itjhn U d;ldk dhvhki krnd laow an shclhk intlknshcd dhvhki ih hughl ;vn: itjhn U d;ldk lvpgi hc Pvnhoj dhvhki krnd shuj 24 vUc d;akfi 26 ndlhi Uhvdc ld aUn.

تصویر خبر
زمان-واریز-هفتاد-و-یکمین-یارانه-نقدی-مشخص-شد
برچسب های مرتبط: