پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:18

کرمانشاه- ایرنا- ابراهیم شهبازبیگی شهردار روانسر روز پنجشنبه با اکثریت آرای اعضای شورای این شهر در سمت خود ابقا شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;vlhkahi- hdvkh- hfvhidl aifhcfd'd aivnhv vUhksv vUc PkOakfi fh h;evdj Hvhd huqhd aUvhd hdk aiv nv slj oUn hfrh an. aivnhv vUhksv hfrh an ;vlhkahi- hdvkh- hfvhidl aifhcfd'd aivnhv vUhksv vUc PkOakfi fh h;evdj Hvhd huqhd aUvhd hdk aiv nv slj oUn hfrh an.

تصویر خبر
شهردار-روانسر-ابقا-شد