پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:19

در اوایل دوره ریاست جمهوری "باراک اوباما" تغییرات مثبتی در روابط مسکو و واشنگتن صورت گرفت، ولی در پایان کار روابط دو کشور در بدترین وضعیت خود و رویارویی کامل قرار گرفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv hUhdg nUvi vdhsj OliUvd "fhvh; hUfhlh" jyddvhj lefjd nv vUhfx ls;U U Uhak'jk wUvj 'vtjT Ugd nv Phdhk ;hv vUhfx nU ;aUv nv fnjvdk Uqudj oUn U vUdhvUdd ;hlg rvhv 'vtj. shdi sdhsj hUfhlh fv vUhfx vUsdi U Hlvd;h nv hUhdg nUvi vdhsj OliUvd "fhvh; hUfhlh" jyddvhj lefjd nv vUhfx ls;U U Uhak'jk wUvj 'vtjT Ugd nv Phdhk ;hv vUhfx nU ;aUv nv fnjvdk Uqudj oUn U vUdhvUdd ;hlg rvhv 'vtj.

تصویر خبر
سایه-سیاست-اوباما-بر-روابط-روسیه-و-آمریکا
برچسب های مرتبط: