پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:19

کرمانشاه- نخستین سمینار پیوند سلول‌های بنیادی غرب کشور با نمایندگانی از دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب در کرمانشاه برگزار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;vlhkahi- kosjdk sldkhv PdUkn sgUg‌ihd fkdhnd yvf ;aUv fh klhdkn'hkd hc nhka'hi‌ihd ugUl Pca;d yvf nv ;vlhkahi fv'chv an. kosjdk sldkhv PdUkn sgUg‌ihd fkdhnd yvf ;aUv nv;vlhkahi fv'chv an ;vlhkahi- kosjdk sldkhv PdUkn sgUg‌ihd fkdhnd yvf ;aUv fh klhdkn'hkd hc nhka'hi‌ihd ugUl Pca;d yvf nv ;vlhkahi fv'chv an.

تصویر خبر
نخستین-سمینار-پیوند-سلول-های-بنیادی-غرب-کشور-درکرمانشاه-برگزار-شد
برچسب های مرتبط: