پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:19

بهارستان- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: انقلاب اسلامی با شعارهایی شکل گرفته که توسط امام راحل مهندسی شده است که باید با همه توان و ظرفیت از این شعارها پاسداری کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fihvsjhk- vdds aUvhd ilhik'd jfgdyhj hsghld hsjhk jivhk 'tj: hkrghf hsghld fh auhvihdd a;g 'vtji ;i jUsx hlhl vhpg liknsd ani hsj ;i fhdn fh ili jUhk U zvtdj hc hdk auhvih Phsnhvd ;vn. qvUvj Phsnhvd hc auhvihd hkrghfd/fcv'nhaj nii tOv vdai rvHkd nhvn fihvsjhk- vdds aUvhd ilhik'd jfgdyhj hsghld hsjhk jivhk 'tj: hkrghf hsghld fh auhvihdd a;g 'vtji ;i jUsx hlhl vhpg liknsd ani hsj ;i fhdn fh ili jUhk U zvtdj hc hdk auhvih Phsnhvd ;vn.

تصویر خبر
ضرورت-پاسداری-از-شعارهای-انقلابی-بزرگداشت-دهه-فجر-ریشه-قرآنی-دارد