پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:21

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه روحانیون عامل اتحاد و از هم گسستگی مساجد، مردم و پایگاه‌های بسیج هستند، گفت: روحانیون باید بدانند اگر با یکدیگر متحد شده و به راهنمایی و هدایت مردم بپردازند، می‌توانند تمامی مسائل جامعه را به‌خوبی برطرف کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvOu jrgdn adudhk fh fdhk hdk;i vUphkdUk uhlg hjphn U hc il 'ssj'd lshOnT lvnl U Phd'hi‌ihd fsdO isjknT 'tj: vUphkdUk fhdn fnhkkn h'v fh d;nd'v ljpn ani U fi vhiklhdd U inhdj lvnl fPvnhcknT ld‌jUhkkn jlhld lshmg Ohlui vh fi‌oUfd fvxvt ;kkn. vUphkdUk uhlg Upnj U hjphn lshOnT lvnl U Phd'hi‌ihd fsdO isjkn lvOu jrgdn adudhk fh fdhk hdk;i vUphkdUk uhlg hjphn U hc il 'ssj'd lshOnT lvnl U Phd'hi‌ihd fsdO isjknT 'tj: vUphkdUk fhdn fnhkkn h'v fh d;nd'v ljpn ani U fi vhiklhdd U inhdj lvnl fPvnhcknT ld‌jUhkkn jlhld lshmg Ohlui vh fi‌oUfd fvxvt ;kkn.

تصویر خبر
روحانیون-عامل-وحدت-و-اتحاد-مساجد--مردم-و-پایگاه-های-بسیج-هستند