پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:21

در پیام معاون هنری وزارت ارشاد به جشنواره موسیقی فجر عنوان شدموسیقی ما – سی و دومین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر از عصر روز جمعه بیست و چهارم دی‌ماه با حضور ده‌ها خواننده و گروه موسیقی مطرح داخلی و خارجی آغاز می‌شود. هنرمندان سبک‌های مختلف طی یک هفته برگزاری این جشنواره در سالن‌های مختلف پایتخت روی صحنه می‌روند و برای علاقه‌مندان موسیقی اجرای برنامه خواهند داشت. علاوه بر مردم و مخاطبان موسیقی، مد

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv Pdhl luhUk ikvd Uchvj hvahn fi OakUhvi lUsdrd tOv ukUhk anlUsdrd lh – sd U nUldk OakUhvi fdk‌hglggd lUsdrd tOv hc uwv vUc Olui fdsj U Iihvl nd‌lhi fh pqUv ni‌ih oUhkkni U 'vUi lUsdrd lxvp nhogd U ohvOd Hyhc ld‌aUn. ikvlknhk sf;‌ihd lojgt xd d; itji fv'chvd hdk OakUhvi nv shgk‌ihd lojgt Phdjoj vUd wpki ld‌vUkn U fvhd ughri‌lknhk lUsdrd hOvhd fvkhli oUhikn nhaj. ughUi fv lvnl U lohxfhk lUsdrdT ln ugd lvhnohkd: ikv lUsdrdT wnhd sok uar hsj nv Pdhl luhUk ikvd Uchvj hvahn fi OakUhvi lUsdrd tOv ukUhk anlUsdrd lh – sd U nUldk OakUhvi fdk‌hglggd lUsdrd tOv hc uwv vUc Olui fdsj U Iihvl nd‌lhi fh pqUv ni‌ih oUhkkni U 'vUi lUsdrd lxvp nhogd U ohvOd Hyhc ld‌aUn. ikvlknhk sf;‌ihd lojgt xd d; itji fv'chvd hdk OakUhvi nv shgk‌ihd lojgt Phdjoj vUd wpki ld‌vUkn U fvhd ughri‌lknhk lUsdrd hOvhd fvkhli oUhikn nhaj. ughUi fv lvnl U lohxfhk lUsdrdT ln

تصویر خبر
علی-مرادخانی--هنر-موسیقی--صدای-سخن-عشق-است