پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:21

بریویک در آخرین حضور خود در دادگاه به امکانات زندان اعتراض کرده و به قاضی گفته بود که غذای وی را در مایکروویو گرم می‌کنند و قهوه سرد به او می‌دهند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvdUd; nv Hovdk pqUv oUn nv nhn'hi fi hl;hkhj cknhk hujvhq ;vni U fi rhqd 'tji fUn ;i ybhd Ud vh nv lhd;vUUdU 'vl ld‌;kkn U riUi svn fi hU ld‌nikn. a;hdj rhjg 77 ktv hc avhdx cknhk kvUC: riUi svn hsj U ybh fh lhd;vUtv 'vl ld aUn fvdUd; nv Hovdk pqUv oUn nv nhn'hi fi hl;hkhj cknhk hujvhq ;vni U fi rhqd 'tji fUn ;i ybhd Ud vh nv lhd;vUUdU 'vl ld‌;kkn U riUi svn fi hU ld‌nikn.

تصویر خبر
شکایت-قاتل-77-نفر-از-شرایط-زندان-نروژ--قهوه-سرد-است-و-غذا-با-مایکروفر-گرم-می-شود
برچسب های مرتبط: