پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:21

سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: هفتاد و یکمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۶ دیماه واریز می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

shclhk intlknshcd dhvhki ih hughl ;vn: itjhn U d;ldk lvpgi hc Pvnhoj dhvhki krnd shuj ۲۴ vUc d;akfi ۲۶ ndlhi Uhvdc ld aUn. dhvhki nd lhi Ii clhkd Uhvdc ld aUn? shclhk intlknshcd dhvhki ih hughl ;vn: itjhn U d;ldk lvpgi hc Pvnhoj dhvhki krnd shuj ۲۴ vUc d;akfi ۲۶ ndlhi Uhvdc ld aUn.

تصویر خبر
یارانه-دی-ماه-چه-زمانی-واریز-می-شود-
برچسب های مرتبط: