پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:21

قم - مدیر حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه نگاه تمدنی و کامل به اسلام در اندیشه امام موسی صدر موج می‌زند، گفت: این نگاه توسط امام خمینی(ره) به بهترین نحو تفسیر شد و تجلی پیدا کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

rl - lndv pUci‌ihd ugldi ;aUv fh fdhk hdk;i k'hi jlnkd U ;hlg fi hsghl nv hkndai hlhl lUsd wnv lUO ld‌cknT 'tj: hdk k'hi jUsx hlhl oldkd(vi) fi fijvdk kpU jtsdv an U jOgd Pdnh ;vn. k'hi jlnkd U ;hlg fi hsghl nv hkndai hlhl lUsd wnv lUO ld‌ckn rl - lndv pUci‌ihd ugldi ;aUv fh fdhk hdk;i k'hi jlnkd U ;hlg fi hsghl nv hkndai hlhl lUsd wnv lUO ld‌cknT 'tj: hdk k'hi jUsx hlhl oldkd(vi) fi fijvdk kpU jtsdv an U jOgd Pdnh ;vn.

تصویر خبر
نگاه-تمدنی-و-کامل-به-اسلام-در-اندیشه-امام-موسی-صدر-موج-می-زند
برچسب های مرتبط: