پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:21

اسدآباد- امام جمعه اسدآباد گفت: آیت الله هاشمی در طول ۴ سال زندان موفق به نوشتن کتاب تفسیر راهنما در ۲۰ جلد شد که این کار نشان از درجه علمی بالای وی بوده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hsnHfhn- hlhl Olui hsnHfhn 'tj: Hdj hggi ihald nv xUg ۴ shg cknhk lUtr fi kUajk ;jhf jtsdv vhiklh nv ۲۰ Ogn an ;i hdk ;hv kahk hc nvOi ugld fhghd Ud fUni hsj. ;jhf jtsdvvhiklh nv ۲۰Ogn kahk hc nvOi ugld Hdj‌hggi vtskOhkd hsj hsnHfhn- hlhl Olui hsnHfhn 'tj: Hdj hggi ihald nv xUg ۴ shg cknhk lUtr fi kUajk ;jhf jtsdv vhiklh nv ۲۰ Ogn an ;i hdk ;hv kahk hc nvOi ugld fhghd Ud fUni hsj.

تصویر خبر
کتاب-تفسیرراهنما-در-۲۰جلد-نشان-از-درجه-علمی-آیت-الله-رفسنجانی-است
برچسب های مرتبط: