پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:22

کارت بازی 5 بازیکن جدید استقلال خوزستان رسید تا آنها بتوانند در صورت صلاحدید کادرفنی برابر سرخ های تبریزی به میدان بروند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;hvj fhcd 5 fhcd;k Ondn hsjrghg oUcsjhk vsdn jh Hkih fjUhkkn nv wUvj wghpndn ;hnvtkd fvhfv svo ihd jfvdcd fi ldnhk fvUkn. ;hvj fhcd fhcd;khk Ondn hsjrghg oUcsjhk vsdn ;hvj fhcd 5 fhcd;k Ondn hsjrghg oUcsjhk vsdn jh Hkih fjUhkkn nv wUvj wghpndn ;hnvtkd fvhfv svo ihd jfvdcd fi ldnhk fvUkn.

تصویر خبر
کارت-بازی-بازیکنان-جدید-استقلال-خوزستان-رسید
برچسب های مرتبط: