پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:24

مادر شهیدان مفقودالاثر « مرتضی، جمال و کمال رضوی »دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lhnv aidnhk ltrUnhghev K lvjqdT Olhg U ;lhg vqUd Lnhv thkd vh Unhu 'tj U fi tvcknhk aidna PdUsj. lhnv 3 aidn ltrUnhghev nhv thkd vh Unhu 'tj lhnv aidnhk ltrUnhghev K lvjqdT Olhg U ;lhg vqUd Lnhv thkd vh Unhu 'tj U fi tvcknhk aidna PdUsj.

تصویر خبر
مادر-3-شهید-مفقودالاثر-دار-فانی-را-وداع-گفت
برچسب های مرتبط: