پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 13:24

قم - استفاده ۲ تیم فوتبال رده نونهالان از بازیکنان غیرمجاز در قم در لیگ داخلی استان قم سبب شد نتیجه ۲ مسابقه از این رقابت‌ها تغییر کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

rl - hsjthni ۲ jdl tUjfhg vni kUkihghk hc fhcd;khk ydvlOhc nv rl nv gd' nhogd hsjhk rl sff an kjdOi ۲ lshfri hc hdk vrhfj‌ih jyddv ;kn. hsjthni ۲ jdl tUjfhg vni kUkihghk hc fhcd;khk ydvlOhc nv rl rl - hsjthni ۲ jdl tUjfhg vni kUkihghk hc fhcd;khk ydvlOhc nv rl nv gd' nhogd hsjhk rl sff an kjdOi ۲ lshfri hc hdk vrhfj‌ih jyddv ;kn.

تصویر خبر
استفاده-۲-تیم-فوتبال-رده-نونهالان-از-بازیکنان-غیرمجاز-در-قم
برچسب های مرتبط: